Emine Ülker Tarhan’la seçimler

Artık seçimlere bir aydan kısa bir süre kaldı ve siyasi partiler propagandalarında son dönemece girdiler. Pek çok seçim vaadiyle karşı karşıya seçmenler ve her parti kendi vaatlerini ön plana çıkarma ve halka duyurma telaşında… YSK verilerine göre, Türkiye’de yurtiçinde 53 milyon 765 bin 231 seçmen, yurtdışında ise 2 milyon 867 bin 658 seçmen bulunuyor. İktidarı hedefleyen siyasi partilerin yaklaşık 57 milyon seçmene ulaşması ve dokunması gerekiyor. Sadece Türkiye’deki seçmenden değil, 54 ülkedeki 112 temsilcilikte bulunan sandıklardan da oy çıkarmak gerekiyor. 7 Haziran’da genel seçimlere girecek siyasi partilerden biri de Anadolu Partisi… Anadolu Partisi, yeni kurulan bir parti olmasına rağmen 81 ilde örgütlenmesini tamamlayıp 85 seçim bölgesi için 550 milletvekili adayı ortaya koyarak “Ben de varım!” diyen bir parti… Peki, Anadolu Partisi kendisini hangi siyasi yelpazede tanımlıyor? Hedef kitlesi hangi siyasal akımdan seçmeni kapsıyor? Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan, bu konuda şu ifadelerin altını çiziyor: “Anadolu Partisi, cumhuriyet değerleriyle sorunu olmayan, üniter yapıya, kadın-erkek eşitliğine inanan, parlamenter sistemi benimseyen herkese kapılarını açmıştır. Şüphesiz cumhuriyetçiyiz. Soldan geldik, ama sadece sola değil, her yöne, her yerdeki ezilmişlere, yoksullara, bir kuru hasırın üstünde ömür tüketen bahtı karalara bakıyoruz. Onları görüyoruz.” Anadolu Partisi’nin seçim bildirgesi “Görünmez Olmayı Bırakın, Öne Çıkın. Geleceğe Oy Verin!” başlığını taşıyor ve pek çok memleket meselsine çözüm önerileri ortaya koyuyor. 7 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde, 18 yaşını doldurup oy kullanacak yurtiçinde 1 milyon 47 bin 192, yurtdışında 56 bin 66 yeni genç seçmen olacak. İşsizlik başta olmak üzere gençlerin sorunları düşünüldüğünde, Anadolu Partisi genç seçmene ne vaat ediyor? Genel Başkan Emine Ülker Tarhan, gençliğe yönelik vaatlerini şöyle sıralıyor: “Genç işsizlik oranı neredeyse yüzde 25’lere dayanmış durumda ve onlar için “Genç İstihdam Projesi” tasarlıyoruz. Gençlere öncelikle eğitimleri için aylık 5gbyte ücretsiz internet hizmeti, spor, sanat ve bilim gibi konularda üniversite bursu, devlet kamplarından ücretsiz yararlanma, yoksul ve şehit gazi çocuklarına burs, devlet yurtlarında ücretsiz barınma hakkı, öğrenci istihdam eden işyerlerine teşvik, üniversite öğrencilerinin part time çalışmasını teşvik, spor alanlarının çoğaltılması, lise ve üniversite öğrencilerinin dünyayı dolaşımlarının teşviki, yeni mezunlara ilk çalışma yılında yüzde 100, ikinci yılında yüzde 50 olmak üzere vergi indirimi, gençlerin yaratıcı enerjileri ve icatlarını değerlendirebilecekleri küçük katkı payları ile kurulacak gençlik kooperatifleri ve benzeri pek çok önerimiz var. Üniversite öğrencisi istihdam eden işverenlere vergi ve SGK prim indirimi sağlayacağız.” İktidarı hedefleyen her siyasi partinin olmazsa olmazı kadın seçmenlere ulaşmak ve onlara dokunmak; çünkü her seçimde kadın oyları sonucu belirleyici oluyor. Emine Ülker Tarhan,“Kadının sosyal yaşamda var olmasını ve iş yaşamında yükselmesini engelleyen cam tavanların kaldırılmasını, anayasal eşitliğin parite sistemiyle tam olarak hayata geçirilmesini öngörüyoruz” diyor ve şunları ekliyor: “Öyle kotalarla filan kadın temsilinin sağlanmadığı bazı partilerde cinsiyet kotası adı altında genel başkanın istediği, tabanın istemediği bir erkeğin yönetime alınması için araç olarak kullanıldığı görüldü. Biz ise hiç evelemeden, hukuku dolanmadın, kamuda, yargıda, demokratik kitle örgütlerinde, seçimle ve atamayla görev yapılan her alanda eşit temsil istiyoruz.” Anadolu Partisi’nin ekonomik politikaları arasında en düşük emekli maaşı ve asgari ücretin 2000 lira olması gerektiği de var. “Siyasetin para dağıtma yarışına dönüşmesinden rahatsızız” diyen Genel Başkan Sayın Emine Ülker Tarhan’la ekonomiden siyasete, kadın haklarından gençlerin durumuna, Sılaya Dönüş projesinden vergi adaletini sağlamaya, yolsuzlukla mücadeleden yeşil alana düşman zihniyetle savaşa, işsizlikten istihdam yaratmaya varıncaya kadar pek çok konuda konuştuk. İşte detaylar…

- Anadolu Partisi'ni Türkiye'nin siyasi yelpazesi içinde hangi noktada tanımlıyorsunuz? - Anadolu Partisi, cumhuriyet değerleriyle sorunu olmayan, üniter yapıya, kadın-erkek eşitliğine inanan, parlamenter sistemi benimseyen herkese kapılarını açmıştır. Şüphesiz cumhuriyetçiyiz. Soldan geldik, ama sadece sola değil, her yöne, her yerdeki ezilmişlere, yoksullara, bir kuru hasırın üstünde ömür tüketen bahtı karalara bakıyoruz. Onları görüyoruz. Cumhuriyetle büyümüş ve son 13 yıldır dışlanmış, umudunu yitirmiş, “hiçbir şey değişmeyecek nasılsa” diye sandığa gitmekten vazgeçmiş kitlelere moral ve umut vermek istiyoruz. Kardeşlik, eşitlik, adalet ve özgürlük olmazsa olmazımız. - 7 Haziran Genel Seçimlerinde kadınların oyu fazlasıyla belirleyici olacak. Bu bağlamda, Anadolu Partisi'nin kadınlar için politikaları nelerdir? - Kadın-erkek eşitliğinin koşulsuz uygulanması gerektiğini düşünüyoruz ve bunu yaşam pratiğine geçireceğiz. Kadının sosyal yaşamda var olmasını ve iş yaşamında yükselmesini engelleyen cam tavanların kaldırılmasını, anayasal eşitliğin parite sistemiyle tam olarak hayata geçirilmesini öngörüyoruz. Öyle kotalarla filan kadın temsilinin sağlanmadığı bazı partilerde cinsiyet kotası adı altında genel başkanın istediği, tabanın istemediği bir erkeğin yönetime alınması için araç olarak kullanıldığı görüldü. Biz ise hiç evelemeden, hukuku dolanmadın, kamuda, yargıda, demokratik kitle örgütlerinde, seçimle ve atamayla görev yapılan her alanda eşit temsil istiyoruz. Ev kadınlarının tamamının emeklilik hakkı, çalışan kadın sayısının artmasını sağlamak bakımından iki çocuk için kreş desteği getiriyoruz. Ayrıca eğitimini tamamlamak, sürücü belgesi almak, iş kurmak isteyen kadınları teşvik ediyoruz. Kız çocukların eğitimini teşvik amacıyla yoksul ailelerin kız çocuklarını okutmaları halinde ilköğretimde 250 lira, ortaöğretimde 400 lira, üniversitede 600 lira yardım etmek istiyoruz. Kadına yönelik şiddetin engellenmesi için okullarda eşitlik dersi verilmesini ve cinsiyete dayalı şiddet eylemlerinin nefret suçu kabul edilerek, şartlı tahliye, indirim ve zamanaşımından etkilenmemesi, en yüksek hadden ve tecritle cezalandırılmasını öneriyoruz. Kadınların toplumsal yaşamdan uzaklaşmasına neden olan tüm politikaları reddediyor, bedeniyle ilgili tüm kararları kendisinin vermesini destekliyoruz. Eve kapanmasına neden olan çocuk ve yaşlı bakımının kolaylaştırılması için de özel önlemler düşünüyoruz. - Siyasi partilerin emekliler üzerine yoğun bir propaganda içinde olduğunu görüyoruz. Anadolu Partisi'nin emekli vatandaşlara yönelik vaatleri nelerdir? - Siyasetin para dağıtma yarışına dönüşmesinden rahatsızız. Ekonominin yapısal reformlarla rehabilite edilebileceğine inanıyor ve alternatif sektörlerle, orta vadede teknoloji üretebilecek bir eğitim modeli ve teknoloji ihracı ile birlikte üreterek zenginleşebileceğimizi düşünüyoruz. bugüne kadar bizi yönetenler neyimiz var neyimiz yok hepsini satarak ve sıcak para ile ekonomiyi rant ve faiz sarmalına soktular. Artık satılacak bir şey bırakmadılar. Biz tükenmez bir kaynak olarak gördüğümüz, tarım, turizm ve lojistik gücümüzü etkin ve planlı hale getirerek satılan değerlerimizi yerine koymayı ve üretim ekonomisi ile güçlenmeyi hedefliyoruz. Yunanistan gibi bir ülkede bile asgari ücretin 650 euro civarında olduğu düşünülürse ülkemizde durumun vahameti ortada. Bizde asgari ücret ve en düşük emekli maaşı açlık sınırının altında ve bize göre bu bir insanlık suçu. Biz en düşük emekli maaşı ve asgari ücretin 2000 lira olması gerektiğini, anayasal eşitlik ilkesi gereği sadece emeklilerin değil, çalışanların da dini bayramlarda ikramiye alması gerektiğini düşünüyoruz. Bir de, emeklilerin tatil yapabilmesi için teşvik öngörüyoruz. Yolsuzluklardan hesap sorar bir yargı sistemi ile yolsuzluk kara deliğini kapattığınızda, lüks araç ve helikopter saltanatına son vererek devlette tasarruf sağladığınızda, vergide adalet gerçekleştirdiğinizde ve üretim ekonomisi yarattığınızda sorunu çözmek zor değil. - Türkiye'de gençlerin başta işsizlik olmak üzere pek çok problemi var. Anadolu Partisi genç seçmene neler vaat ediyor? - Genç işsizlik oranı neredeyse yüzde 25’lere dayanmış durumda. Suriyeli göçmenler durumu daha da zorlaştırıyor çünkü çok ucuza köle gibi çalıştırılıyorlar ve gençlerimiz iş bulamıyor. Bizim özellikle onlar için projelerimiz var. Üniversite öğrencilerinin mezun olmadan önce de öğrenim gördükleri alanlarda deneyim kazanmalarını, üretime katılmalarını, mezun olduklarında “yeni mezun sendromu” yaşamaksızın iş bulabilmelerini teminen; öğrenimleri süresince belirli sürelerle, ücret karşılığı ve ders notu yerine geçmek üzere kendi alanlarındaki (sanayi, tarım ve bilim) işletmelerde çalışmalarına yönelik “Genç İstihdam Projesi”ni uygulayacağız. Gençlere öncelikle eğitimleri için aylık 5gbyte ücretsiz internet hizmeti, spor, sanat ve bilim gibi konularda üniversite bursu, devlet kamplarından ücretsiz yararlanma, yoksul ve şehit gazi çocuklarına burs, devlet yurtlarında ücretsiz barınma hakkı, öğrenci istihdam eden işyerlerine teşvik, üniversite öğrencilerinin part time çalışmasını teşvik, spor alanlarının çoğaltılması, lise ve üniversite öğrencilerinin dünyayı dolaşımlarının teşviki, yeni mezunlara ilk çalışma yılında yüzde 100, ikinci yılında yüzde 50 olmak üzere vergi indirimi, gençlerin yaratıcı enerjileri ve icatlarını değerlendirebilecekleri küçük katkı payları ile kurulacak gençlik kooperatifleri ve benzeri pek çok önerimiz var. Üniversite öğrencisi istihdam eden işverenlere vergi ve SGK prim indirimi sağlayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını destekleyici faaliyette bulunmak üzere, gençlik sorunlarının bağlayıcı metinlere dönüşmesi için Türkiye Gençlik Meclisi’ni kuracağız. Siyasi Parti üyelik yaşını 15’e; seçilme yaşını 18’e indireceğiz. Sosyal medya yasakları ve sansürle mücadele de onlar için ve geleceğimiz için çok önemli. Ha; bir de yeşil enerjiyi sübvanse etmek ve gençlerin çevreci yanını desteklemek için bisiklet, elektrikli motosiklet ve küçük araç üretimi ve gençlerin kullanımını özendirmeyi amaçlıyoruz. Yenilenebilir enerji sistemlerine özel olarak çalıştığımızı, atık, güneş ve rüzgâr enerjisinin önemine vurgu yapmak istediğimizi de vurgulamam gerekiyor.

- Anadolu Partisi'nin Sılaya Dönüş projesi dikkat çekiyor. Bu proje tam olarak nedir ve Türkiye'ye katkıları neler olacaktır? - Anadolu’nun olağanüstü coğrafyası, endemik bitkileri, tohumları ve hayvanları yok oluyor. Çünkü köyden kente vahşi bir göç dalgası ile başedilemiyor, edilmek de istenmiyor. Biz doğaya aşkla bağlıyız. Bize hayat veren Anadolu’yu yeniden yeşertmek, sulamak, canlandırmak ve onun bize verdikleriyle zenginleşmek istiyoruz. Ekilebilir toprakları bizim otuzda birimiz olan Hollanda bir tarım mucizesi yarattı. Biz ise samanı bile ithal eder haldeyiz. Köyden kente göçüp değerlerini, topraklarını, suyunu, derelerini özleyenlerin dönüş yapmaları için teşvik öngörüyoruz. Kırsal kalkınmayı desteklemek için; kentlerden ayrılarak köylere yerleşen, satışa yönelik üretim faaliyetinde bulunan her vatandaşa; emekli ise emekli maaşının yüzde 10 fazlasıyla ödeyeceğiz. Köylerde tarımsal üretim, besicilik ve arıcılık yapmalarını mali destekle teşvik edeceğiz. Bu sayede tarım ekonomisini canlandıracağız. Tarımda ithalata bağımlı hale getirilen ülkemizi bu çıkmazdan kurtaracağız. Aynı zamanda işsizlik sorununun çözümüne de katkı sağlayacağız. Biz buna “Sılaya Dönüş Projesi” diyoruz. Her gördüğü dereyi satan, yeşile düşman, her zeytinliğe göz koyup beton atan AKP anlayışı ile mücadeleyi de bu politikayla güçlendirebileceğimizi düşünüyoruz. - Siyasi partilerin 7 Haziran genel seçimlerindeki propagandalarının temel unsurunun ekonomi olduğu görünüyor. Anadolu Partisi'ni ekonomik politikalar bağlamında, diğer partilerden ayıran vaatleri nelerdir? - Bunlardan biri yukarda da sözünü ettiğimiz sılaya dönüş projesidir. Vergi adaletini sağlayarak ekonomiyi güçlendirmek istiyoruz. Biz dolaylı vergi(%70) ile dolaysız vergi(%30) oranını tersine çevireceğiz. Dolaysız vergilerin yüzde 91’nin vergileri kaynakta kesilenler tarafından ödenmesinin vergi denetiminin eksikliğinden kaynaklandığı açık olup; bu çarpık uygulamayı sonlandıracağız. Vergi afları yerine, vergisini düzenli ödeyenlere indirim getiren yeni bir sistem uygulayacağız. Denetimlerde kesinleşmiş vergi cezası olmaksızın 5 yıl boyunca vergisini düzgün ve düzenli ödeyen mükelleflere takip eden yıldan itibaren yüzde 10 vergi indirimi sağlayacağız. Tam istihdamı hedefleyecek, işsizliğe son vereceğiz. Ekonomiyi rant ve faiz sarmalından kurtaracak, üretime dayalı ekonomi ile istihdam yaratacağız.

Açık Gazete- 19.05.2015

#AnadoluPartisi #EmineÜlkerTarhan #SavashPorgham

Savash Porgham
887FC076-7C26-4FC0-A898-0FCA91135EF0.jpg
Sosyal Medyadan Takip Edin
  • Instagram
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black